Search:

RankBrain: het einde van SEO?

Google introduceerde enige tijd geleden RankBrain. Het is een van de onderdelen van de zoekmachine, die de kwaliteit van de zoekresultaten moet verbeteren. Door middel van kunstmatige intelligentie schat RankBrain steeds beter in wat de vraag is, zonder dat er specifieke keywords worden ingetypt. Betekent dat het einde van SEO?

RankBrain is belangrijke beïnvloeder 

Ineens was het daar: RankBrain. Deze laatste innovatie van Google is onderdeel van het totale algoritme dat wordt gebruikt om zoekresultaten te optimaliseren. Dat algoritme en de uiteindelijk ranking worden door heel wat zaken bepaalt, maar RankBrain blijkt ineens één van de drie meest belangrijke beïnvloeders. Het is dus zeker de moeite waard hier even bij stil te staan.

Google’s zelflerende systeem. Een van de belangrijkste rankingfactoren!

Google begrijpt steeds meer

RankBrain kan interpreteren. Inschatten. Verbanden leggen. En naar mate er meer zoekopdrachten worden geplaatst, leert RankBrain steeds meer bij. Nu kon Google al zoeken op synoniemen en op ‘strings not things’, maar deze zoekmethodes zijn allemaal gebaseerd op menselijke input. Met de 3,5 miljard zoekopdrachten die Google dagelijks verwerkt is dat echter niet meer te doen. Zeker omdat sommige zoekopdrachten nooit eerder zijn geplaatst. En omdat er ook complexe vraagstellingen bij zijn, waarbij de vraag in de vorm van een zin wordt gesteld. Dat zal steeds vaker gebeuren, naarmate mensen hun zoekopdracht inspreken.

Sneller en beter

RankBrain is zo ontwikkeld, dat het vragen kan interpreteren en met passende antwoorden op de proppen komt. Sneller en beter dan tot nu toe het geval was. Maar wat betekent RankBrain nu voor SEO? Zoals gezegd: RankBrain is één van de onderdelen waarmee Google content onderzoekt. Focus keywords, de opbouw van je webpagina, metatekst: ze blijven nog steeds van groot belang voor een goede ranking.

SEO blijft

Naar mate RankBrain zich verder ontwikkelt, neemt de noodzaak om bijvoorbeeld keywords structureel een aantal keer in te bedden in een tekst wellicht af. Als Google beter interpreteert en verbanden legt, kunnen omschrijvingen en synoniemen net zo goed voldoen. En dat is positief nieuws, want dat komt de leesbaarheid van een tekst in veel gevallen zeker ten goede. Maar goede, SEO content: dat blijft.

0 Comments
Share Post
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/hudson-dutchmen.com/httpdocs/wp-content/themes/hudsonwp/framework/lib/edgt.functions.php on line 246
No Comments

Post a Comment